This is an automatically generated PDF version of the online resource turkey.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/07/14 at 05:02
Global Media Registry (GMR) & Bianet - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Bianet LOGO
Global Media Registry

Medya Tüketimi

2020 yılı için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı medya tüketim araştırması bulunmuyor. Kimi güncel araştırmaların örneklemleri ise sınırlı. Bu nedenle MOM ekibi daha kapsayıcı bir örneklem kümesine sahip KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından derlenen verileri kullandı.

KONDA'nın 2020 yılı medya tüketim verilerine göre nüfusun sadece yüzde 25'i günlük gazete okuyor. Aynı araştırma, 2020 yılında nüfusun yüzde 74,2'sinin internet kullandığını söylüyor. 

Aynı veriler, 2019’da nüfusun yüzde 25,3’ünün müzik dinlemek için radyoyu tercih ettiğine ve nüfusun yüzde 89,6’sının TV izlediğine işaret ediyor (KONDA Barometresi 2019-2020 verileri).

TÜİK 2021 verilerine göre, hanelerin yüzde 92’si evden internete erişim imkanına sahip. Bu oran 2020’de yüzde 90,7 idi. 2021’de TÜİK internet kullanım oranını 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 82,6 olarak ölçtü (TÜİK Ağustos 2021). Bu oran, 2020’de yüzde 79'du.

Kaynaklar

Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması 
https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf 

RİAK 2018 Ekim Ayı Birey Bazlı Ölçüm Raporu
http://www.riak.com.tr/duyurular  

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2018
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819 

Reuters Institute Digital News Report 2018 
Turkey Supplementary Report
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-11/Digital %20News%20Report%20-%20Turkey%20Supplement%202018%20FINAL.pdf 

Datawise: Türkiye’de medya tüketim trendleri 
https://www.campaigntr.com/turkiyede-medya-tuketim-trendleri/

http://www.connectedvivaki.com/turkiyede-medya-tuketim-trendleri-infografik/

  • Project by
    Bianet
  • Global Media Registry
  • Co-Funded by
    BMZ
  • Isvec Sverige
  • Heinrich Böll Stiftung